lekarze rodzinni radom, poz radom, onkolog radom, nefrolog radom, dietetyk radom

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. W świetle powyższego informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest ENDOMED ® Janusz Romanowski Spółka Jawna, ul. ks. Sedlaka 4/6/8 B8C1, 26-600 Radom, NIP: 9482596816, KRS: 0000407912.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ENDOMED ® Janusz Romanowski Spółka Jawna, ul. ks. Sedlaka 4/6/8 B8C1, 26-600 Radom
  lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ENDOMED ® polegają na świadczeniu usług i dostarczania środków z zakresu opieki medycznej oraz ochrony i profilaktyki zdrowia, które przede wszystkim przyczyniają się do realizacji działań i obowiązków służby zdrowia.

 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu:
  a) dostarczania pacjentom przychodni ENDOMED ® Janusz Romanowski Spółka Jawna informacji w ramach oferowanych przez ENDOMED produktów i usług,
  b) w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość)
  c)  w celu prowadzenia rozliczeń z ubezpieczycielami i organami prawnymi (NFZ, ZUS, itp.)
  d)  w celach statystycznych.

 5. ENDOMED nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne dla prowadzenia opieki medycznej i procedur leczniczych (laboratoria, szpitale, specjaliści konsultanci, ubezpieczyciele). W związku z powyższym zostały zawarte dodatkowe porozumienia w tym zakresie z właściwymi podmiotami. Przetwarzanie danych osobowych na w/w potrzeby mieści się w zakresie działalności ENDOMED ® Janusz Romanowski Spółka Jawna.

 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panią/Pana oraz źródła publicznie tj. dostępne na stronach www oraz w rejestrach urzędowych. Przetwarzamy tylko i wyłącznie te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cele i działania wskazane powyżej w punktach 3,4,5.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ENDOMED ® Janusz Romanowski Spółka Jawna, ul. ks. Sedlaka 4/6/8 B8C1, 26-600 Radom.

 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam,

Administrator Danych Osobowych ENDOMED ® Janusz Romanowski Spółka Jawna

Polityka cookies