lekarze rodzinni radom, poz radom, onkolog radom, nefrolog radom, dietetyk radom

               Pracownia Endoskopowa endomed®przy ul. Kilińskiego 6 (II piętro) w Radomiu wyposażona jest w aparaty videoendoskopowe firmy OLYMPUS. Zakres świadczeń, które wykonujemy obejmuje badania, tj.: gastroskopię, kolonoskopię, rektosigmoidoskopię oraz podstawowe zabiegi endoskopowe, jak np. polipektomię przy użyciu diatermii ES 350 firmy EMED, wyposażonej w beamer argonowy. Mycie i dezynfekcja endoskopów wykonywane są w automatycznym systemie dezynfekcji myjni ETD firmy OLYMPUS sterowanej przez ENDOSKAN (z oznaczeniem daty mycia i sterylizacji). Podczas badań pobierane są wycinki do badań histo-patologicznych. 

                  Endomed® Radom ma podpisana umowę z NFZ na wykonywanie badań i zabiegów endoskopowych. Każde badanie na życzenie pacjenta może być wykonane w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą anestezjologa.  Zatrudniony personel, to lekarze specjaliści z zakresu gastroenterologii  z wieloletnim doświadczeniem zawodowym pracy w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych, anestezjolodzy i pielęgniarki endoskopowe. 

Lekarze endoskopiści:  Lekarze anestezjolodzy: 

 

lek. Janusz Romanowski

lek. Marek Stankiewicz

lek. Ewa Tylec-Osóbka

lek. Piotr Nóżka

lek. Paweł Kołodziej 

lek. Jacek Kuta

lek. Dorota Rozborska-Bobola

lek. Bartłomiej Kalbarczyk

 

 

 

lek. Maria Mroczkowska

lek. Maria Sieczko

lek. Jolanta Gajewska

lek. Grzegorz Krawczyk

lek. Tadeusz Lewandowski

lek. Agnieszka Jurkowska

lek. Agnieszka Łęgowik

lek. Magdalena Borysowicz

lek. Katarzyna Biegańska

lek. Krzysztof Sys

lek. Barbara Magdzińska-Kupczałojć

 

Kolonoskopia

 

kolonoskopia diagnostyczna

kolonoskopia z pobraniem wycinków

kolonoskopia zabiegowa z usunięciem polipów

kolonoskopia z leczeniem zmian naczyniowych

Instrukcja - przygotowanie do kolonoskopii - (kliknij aby pobrać)

               Kolonoskopia pozwala zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu gietkiego instrumentu w kształcie rury (kolonoskopu). Kolonoskop wolno przesuwany jest do przodu przez odbytnicę, a następnie wzdłuz całego jelita grubego, az do końcowego odcinka jelita cienkiego. Wprowadzając i wyprowadzając aparat z jelita gastroenterolog oceni jego wygląd i stwierdzi ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. Badanie z reguły trwa od 30 do 60 minut.  W przypadku stwierdzenia zmian w obrebie jelita grubego, które wymagają dalszej oceny, lekarz w trakcie kolonoskopii pobiera próbki tkanki (wycinki) celem dalszej analizy histopatologicznej. Pobieranie wycinków wykonuje się w celu zdiagnozowania chorób jelita grubego, a nie tylko choroby nowotworowej. 

                   Kolonoskopia może również ujawnić obecność polipów jelita grubego, które w większości przypadków mogą zostać usunięte w trakcie badania .  Znaleziony podczas badania polip należy zawsze usunąć i oddać do dalszego badania histopatologicznego. Rak jelita grubego w większości przypadków rozwija się z  polipa - dlatego usuwanie polipa jelita grubego jest ważnym elementem zapobiegania rozwojowi tej choroby.  Małe polipy poddawane są koagulacji lub usunieciu specjalnymi kleszczykami. W przypadku dużych polipów stosuje się pętlę diatermiczną. Po zabiegu usunięcia polipów należy prowadzić oszczędzający tryb życia przez okres ok.tygodnia (ciężka praca fizyczna, siłownia).

              Wszystkie wymienione wyżej zabiegi są bezbolesne. Po zakończonej kolonoskopii lekarz endoskopista omawia z pacjentem wynik badania i udziela dalszych wskazówek.

"Śpię i nie czuję" - BADANIE W ZNIECZULENIU

                 Na życzenie pacjenta kolonoskopię wykonujemy w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, dzięki któremu pacjent zasypia i nie odczuwa dyskomfortu badania. Jest pod stałą opieką lekarza anestezjologa, który po badaniu określi, w jakim czasie pacjent może przyjąć posiłek . Uwaga!  Nie należy prowadzić pojazdów min. 12 godzin po znieczuleniu. Pacjenta po badaniu w znieczuleniu winna odebrać osoba towarzysząca. 

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

WCZESNE WYKRYWANIE RAKA JELITA GRUBEGO

                       Endomed® Radom od kilku lat uczestniczy w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowanym z funduszy publicznych przez   Ministerstwo Zdrowia. Wybrana przez Ministerstwo Zdrowia grupa osób w okreslonym przedziale wiekowym otrzyma ZAPROSZENIE na profilaktyczną kolonoskopię. Na zaproszeniu wskazany jest ośrodek, w którym odbedzie się badanie, optymalna data i godzina  badania (można je zmienić po skontaktowaniu się z ośrodkiem) oraz ważne informacje  dotyczące programu i samego badania jelita grubego. Badanie jest całkowicie BEZPŁATNE . Nie należy ignorować ZAPROSZENIA, bo wysłane zostaje tylko raz. 

Gastroskopia

 

gastroskopia diagnostyczna

gastroskopia z testem Helicobacter pylori

gastroskopia z pobraniem wycinków

gastrooskopia z usuwaniem polipów

                     Gastroskopia pozwala zbadać i dokładnie ocenić górny odcinek przewodu pokarmowego poprzez oglądanie przełyku, żoładka i dwunastnicy. Badanie to może być tak badaniem diagnostycznym, jak również zabiegowym, polegającym np. na usuwaniu polipów czy ciał obcych, tamowaniu krwawień czy endoskopowym poszerzaniu powstałych zwężeń.

                          Podczas gastroskopii wprowadza sie giętki aparat (gastroskop) przez jamę ustną z jednoczesnym podaniem środka znieczulającego (10% roztwór lignokainy). Badanie trwa ok. 5-10 minut i jest badaniem stosunkowo bezpiecznym. Powikłania zdarzaja się bardzo rzadko. Gastroskopia umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego ze zmian zapalnych oraz na obecność bakterii Helicobacter pylori za pomocą testu ureazowego.

"Śpię i nie czuję" - BADANIE W ZNIECZULENIU

                  Na życzenie pacjenta gastroskopię wykonujemy w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, dzięki któremu pacjent zasypia i nie odczuwa dyskomfortu badania. Jest pod stałą opieką lekarza anestezjologa, który po badaniu określi, w jakim czasie pacjent może przyjąć posiłek . Uwaga!  Nie należy prowadzić pojazdów min. 12 godzin po znieczuleniu. Pacjenta po badaniu w znieczuleniu winna odebrać osoba towarzysząca.

LECZENIE  OTYŁOŚCI

                 Nadwaga i otyłość prowadzą do powstawania różnych chorób, np. choroby serca i układu krążenia, cukrzyca.  Oczekiwany spadek wagi ciała nie zawsze można uzyskać tylko przez zmianę nawyków żywieniowych i dietę. Dodatkowym bodźcem do utraty masy ciała jest metoda BIB. System BIB polega na umieszczeniu w żoładku pacjenta balonu. który zostaje wypełniany solą fizjologiczną, przez co zajmuje dużo miejsca w żołądku i powoduje uczucie sytości. Balon może pozostawać w żołądku do 6-ciu miesięcy. W tym czasie pacjent musi nauczyć się nowego bardziej aktywnego fizycznie stylu życia oraz stosować dietę zgodnie z zaleceniami dietetyka klinicznego.

Rektoskopia

 

rektoskopia diagnostyczna

rektoskopia z pobieraniem wycinków

rektoskopia zabiegowa

                    Rektoskopia polega na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy umożliwiając ocenę stanu morfologicznego  błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Badanie jest miarodajne, szybkie i możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych. Rektoskopia pozwala także na pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz na usuwanie polipów, żylaków odbytu, ciał obcych i hamowanie krwawienia.

LECZENIE  ŻYLAKÓW ODBYTU

METODĄ BARRONA

                  Metoda Barrona polega na umieszczaniu specjalnych gumek u podstawy hemoroidów, powodując ich niedokrwienie i martwicę. Zabiegi te nie są bolesne i można je wykonywać w warunkach ambulatoryjnych bez konieczności hospitalizacj  i poddawaniu się inwazyjnym zabiegom operacyjnym, a zatem dają szansę ludziom, u których  znieczulenie do operacji nie jest możliwe.  Leczenie prowadzone jest etapowo w zależności od zaawansowania choroby. Zabiegi można powtarzać co 2-3 tygodnie, aż do zaopatrzenia wszystkich żylaków  

 Lekarz proktolog:

lek.med. Jacek Sobaszek
lek.med. Sebastian Grudziński

.

 

            

Polityka cookies