Gabinet zabiegowy

Osoby, które dokonały wyboru lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki środowiskowej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i posiadają aktywną deklaracje w Endomed Radom mają możliwość wykonania w gabinecie zabiegowym pomiaru ciśnienia tetniczego, tętna, poziomu glukozy, badania EKG oraz wykonania iniekcji. Pomagamy w utrzymaniu higieny ran. 

W realizacji świadczeń środowiskowych lekarzowi udziela fachowego wsparcia pielęgniarka. Pielęgniarka rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę medyczną adekwatną do stanu zdrowia i potrzeb chorego. 

 

Osoby, które po raz pierwszy będą korzystać  z naszej przychodni prosimy o dostarczenie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych przed pierwszą wizytą.
Formularz jest dostępny do pobrania online lub w rejestracji.