Punkt pobrań laboratoryjnych

Współpracujemy z Laboratorium MEDICA, ul. Słowackiego 48.

Pobór materiału do badań laboratoryjnych odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 - 11.00.

Pacjenci posiadający dodatkowe pakiety medyczne proszeni są o wcześnijszą weryfikację zakresu w rejestracji Endomedu