Punkt szczepień

Szczepienie to najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachorowaniom na wybrane choroby zakaźne oraz ich ciężkim powikłaniom, polegająca na wprowadzeniu do ustroju preparatu biologicznego zawierającego antygen w celu wytworzenia odporności na zakażenie.


Szczepienie jest jednym z  elementów profilaktyki zdrowotnej. Pomimo rozwoju medycyny, nadal nie potrafimy wyeliminować zachorowań na choroby zakaźne. Przestrzeganie kalendarza szczepień i stosowanie się do obowiązujących i zalecanych szczepień, również u dorosłych, pozwala na uniknięcie wielu chorób zakaźnych o ciężkim przebiegu i groźnych powikłaniach. Systematyczne szczepienia ochronne zwiększają odporność  na zakażenia poprzez korzystny wpływ na układ immunologiczny. Niestety, niektóre szczepienia nie dają odporności do końca życia. Dlatego jednorazowe szczepienie nie zawsze jest wystarczające. Stąd też należy szczepienia powtarzać zgodnie za Programem Szczepień Ochronnych. Niektóre szczepienia należy powtarzać regularnie co roku, np.: szczepienia przeciwko grypie lub co kilka lat np.: szczepienie przeciwko tężcowi, krztuścowi. Szczepienia dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień wykonywane są BEZPŁATNIE.
Punkt Szczepień w Endomed Radom zapewnia dostęp do zalecanych szczepień zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych.  Konsultacja lekarska dla pacjentów naszej przychodni jest bezpłatna. Zalecane szczepienia nie są refundowane przez NFZ.


Polecamy szczególnie:

  1. Szczepienie przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B – wszyscy nieuodpornieni pacjenci przed planowanym zabiegiem operacyjnym (najlepiej minimalnie 6 tygodni przed zabiegiem) oraz osoby, które dotąd nie były zaszczepione.
  2. Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce – wszystkie nieuodpornione młode kobiety (szczególnie te, które planują ciążę) oraz wszystkie osoby, które wcześniej nie chorowały i nie były zaszczepione, a także osoby pracujące w środowiskach dziecięcych.  Dawka przypominająca zalecana, o ile od szczepienia w 13 r.ż. minęło więcej niż 10 lat.
  3. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej – kobiety planujące ciążę, które wcześniej nie chorowały lub nie były szczepione oraz osoby, które nie chorowały i nie zostały  wcześniej zaszczepione.
  4. Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi  i krztuścowi – wszystkie osoby dorosłe >19 lat (szczególnie mające kontakt z dziećmi w wieku <1 r.ż.)- dawki przypominające co 10 lat.
  5. Szczepienia przeciwko HPV – wszystkie młode kobiety
  6. Szczepienia przeciwko pneumokokom – osoby z chorobami płuc, osoby w podeszłym wieku.
  7. Szczepienie przeciwko grypie – wszyscy, którzy chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań medycznych. 

 

Osoby, które po raz pierwszy będą korzystać  z naszej przychodni prosimy o dostarczenie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych przed pierwszą wizytą.
Formularz jest dostępny do pobrania online lub w rejestracji.