Endoskopia

Pracownia Endoskopowa endomed® przy ul. Kilińskiego 6 (II piętro) w Radomiu wyposażona jest w najnowszej generacji aparaturę endoskopową firmy OLYMPUS. Zakres świadczeń, które wykonujemy obejmuje badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopię, kolonoskopię, rektosigmoidoskopię i rektoskopię oraz zabiegi endoskopowe, jak np. polipektomię przy użyciu diatermii, wyposażonych w beamery argonowe, tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie ciał obcych itp. Mycie i dezynfekcja endoskopów wykonywane są w automatycznym systemie dezynfekcji w myjniach ETD firmy OLYMPUS sterowanej przez ENDOSKAN z oznaczeniem daty mycia i sterylizacji i przechowywanych w szafach endoskopowych utrzymujących bezpieczeństwo, nadzór i monitoring. Podczas badań pobierane są wycinki do badań histo-patologicznych. 

Endomed® Radom świadczy usługi endoskopowe w ramach umowy z NFZ. Każde badanie na życzenie pacjenta może być wykonane w znieczuleniu ogólnym pod nadzorem anestezjologicznym. (kliknij aby pobrać ankietę anestezjologiczną). Zatrudniony personel, to lekarze specjaliści z zakresu gastroenterologii i chirurgii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych, anestezjolodzy i pielęgniarki endoskopowe i anestezjologiczne.

Lekarze endoskopiści:     

 • lek.med. Janusz Romanowski
 • lek.med. Ewa Tylec-Osóbka
 • lek.med. Jacek Kuta
 • lek.med. Bartłomiej Kalbarczyk
 • dr n.med. Anna Cybulska
 • dr n.med. Wojciech Kosikowski
 • lek.med. Piotr Nóżka
 • lek.med. Paweł Kołodziej 
 • lek.med. Dorota Rozborska-Bobola
 • lek.med. Michał Zieliński

Lekarze anestezjolodzy: 

 • lek.med. Maria Mroczkowska
 • lek.med. Maria Sieczko
 • lek.med. Jolanta Gajewska
 • lek.med. Grzegorz Krawczyk
 • lek.med. Tadeusz Lewandowski
 • lek.med. Agnieszka Jurkowska
 • lek.med. Barbara Magdzińska-Kupczałojć
 • lek.med. Katarzyna Biegańska 
 • lek.med. Daniel Kukawski
ENDOSKOPOWE - bez kosztu znieczulenia
gastroskopia/gastrofiberoskopia diagnostyczna 340,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna 470,00 zł
rektoskopia diagnostyczna 250,00 zł
sigmoidoskopia diagnostyczna 250,00 zł
polipektomia 300,00 - 350,00 zł
badanie histopatologiczne
HIST PAT 60,00 zł
Test ureazowy 60,00 zł
Kleszcze biopsyjne 30,00 zł
znieczulenie
znieczulenie do jednego badania endoskopowego 260,00 zł
znieczulenie do dwóch badań endoskopowych 300,00 zł

Kolonoskopia

 • kolonoskopia diagnostyczna
 • kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków
 • kolonoskopia zabiegowa z usunięciem polipów
 • kolonoskopia zabiegowa np. z leczeniem zmian naczyniowych, usunięciem ciała obcego, poszerzaniu zwężeń itp.
 • Instrukcja - przygotowanie do kolonoskopii - (kliknij aby pobrać)
 • Pobierz plik - Świadoma zgoda na wykonanie kolonoskopii 

Kolonoskopia pozwala zbadać jelito grube poprzez wprowadzenie do odbytu giętkiego instrumentu (kolonoskopu-na czerwono z odniesiem do zdjęcia kolonoskopu). Kolonoskop wolno przesuwany jest do przodu wzdłuż całego jelita grubego, aż do końcowego odcinka jelita cienkiego. Wprowadzając i wyprowadzając aparat z jelita lekarz endoskopista ocenia jego wygląd i stwierdza ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. Czas trwania badania to 30 do 60 minut. W przypadku stwierdzenia zmian w obrębie jelita grubego, które wymagają dalszej diagnostyki, lekarz w trakcie kolonoskopii pobiera próbki tkanki (wycinki) celem analizy histopatologicznej wykonywanej przez lekarza patomorfologa. Czas oczekiwania na wynik hist-pat. to około 14 dni. Pobieranie wycinków wykonuje się w celu potwierdzenia lub wykluczenie chorób jelita grubego, nie tylko choroby nowotworowej. 

Kolonoskopia może również ujawnić obecność polipów jelita grubego, które w większości przypadków mogą zostać usunięte w trakcie badania. Znaleziony podczas badania polip należy usunąć i oddać do dalszego badania histopatologicznego. Z dużych polipów przed ich całkowitym usunięciem pobierane są wycinki do badania hist-pat. Rak jelita grubego w większości przypadków rozwija się na podłożu polipów - dlatego usuwanie ich jest ważnym elementem zapobiegania rozwojowi tej choroby.  Bardzo małe polipy poddawane są koagulacji lub usunięciu specjalnymi kleszczykami. W przypadku pozostałych polipów stosuje się pętle diatermiczne. Po zabiegu usunięcia polipów, pacjent powinien prowadzić oszczędzający tryb życia przez okres ok. tygodnia. Nalezy unikać ciężkiej pracy fizycznej, zajęć na siłowni, forsownych spacerów, jazdy na rowerze itp.

Kolonoskopia diagnostyczna i zabiegowa w większości przypadków jest dobrze tolerowana. Po zakończonej kolonoskopii lekarz endoskopista omawia z pacjentem wynik badania i udziela dalszych wskazówek.

 

"Śpię i nie czuję" - BADANIE W ZNIECZULENIU

Na życzenie pacjenta kolonoskopię wykonujemy w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, dzięki któremu nie odczuwa dyskomfortu badania. Jest pod stałą opieką lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. Uwaga!  Nie należy prowadzić pojazdów min. 24 godzin po znieczuleniu. Pacjenta po badaniu w znieczuleniu powinna odebrać osoba towarzysząca. 

Pobierz - Świadoma zgoda pacjenta na znieczulenie

 

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH, WCZESNE WYKRYWANIE RAKA JELITA GRUBEGO

Endomed® Radom od wielu lat uczestniczy w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowanym z funduszy publicznych przez Ministerstwo Zdrowia. Wybrana przez Ministerstwo Zdrowia grupa osób w określonym przedziale wiekowym otrzyma ZAPROSZENIE na profilaktyczną kolonoskopię. Na zaproszeniu wskazany jest ośrodek, w którym odbędzie się badanie, optymalna data i godzina  badania (można je zmienić po skontaktowaniu się z ośrodkiem) oraz ważne informacje dotyczące programu i samego badania jelita grubego. Badanie jest całkowicie BEZPŁATNE. Nie należy ignorować ZAPROSZENIA. 

Gastroskopia

 • gastroskopia diagnostyczna
 • gastroskopia z testem Helicobacter pylori
 • gastroskopia z pobraniem wycinków
 • gastrooskopia zabiegowa z usunięciem polipów,ciała obcego,zniszczeniem zmian naczyniowych, tamowaniem krwawień, poszerzeniem zwężeń itp.
 • Pobierz plik - Świadoma zgoda na wykonanie gastroskopii

Gastroskopia pozwala zbadać i dokładnie ocenić górny odcinek przewodu pokarmowego poprzez oglądanie przełyku, żołądka i dwunastnicy. Może być badaniem diagnostycznym, jak również zabiegowym, polegającym np. na usuwaniu polipów, ciał obcych, tamowaniu krwawień lub endoskopowym poszerzaniu powstałych zwężeń.

Podczas gastroskopii wprowadza sie giętki aparat (gastroskop) przez jamę ustną ze środkiem znieczulającym-żel Lignokainy. Badanie trwa ok. 5-20 minut i jest badaniem stosunkowo bezpiecznym. Powikłania zdarzaja się bardzo rzadko. Gastroskopia umożliwia pobranie materiału do badania histopatologicznego ze zmian zapalnych oraz na obecność bakterii Helicobacter pylori.

"Śpię i nie czuję" - BADANIE W ZNIECZULENIU

Na życzenie pacjenta gastroskopię wykonujemy w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, dzięki któremu nie odczuwa dyskomfortu badania. Jest pod stałą opieką lekarza anestezjologa, który po badaniu określi, w jakim czasie pacjent może przyjąć posiłek. Uwaga!  Nie należy prowadzić pojazdów min. 12 godzin po znieczuleniu. Pacjenta po badaniu w znieczuleniu winna odebrać osoba towarzysząca.

Pobierz - Świadoma zgoda pacjęta na znieczulenie

LECZENIE  OTYŁOŚCI


Nadwaga i otyłość prowadzą do powstawania wielu groźnych chorób, np. chorob serca i układu krążenia czy cukrzycy.  Oczekiwany spadek wagi ciała nie zawsze można uzyskać tylko przez zmianę nawyków żywieniowych i dietę. Dodatkowym bodźcem do utraty masy ciała jest metoda inplantowania do żołądka balonu wypełnionego solą fizjologiczną (BIB), co powoduje uczucie sytości. Balon jest implantowany na sześć miesięcy. W tym czasie pacjent musi nauczyć się nowego, bardziej aktywnego stylu życia oraz stosować dietę zgodnie z zaleceniami dietetyka klinicznego.

Rektoskopia

 • rektoskopia diagnostyczna
 • rektoskopia z pobieraniem wycinków
 • rektoskopia zabiegowa


Rektoskopia polega na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy umożliwiając ocenę stanu morfologicznego  błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Badanie jest miarodajne, szybkie i możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych. Rektoskopia pozwala także na pobranie materiału do badania histopatologicznego oraz na usuwanie polipów, ciał obcych, leczenie żylaków odbytu i hamowanie krwawienia.

LECZENIE  ŻYLAKÓW ODBYTU METODĄ BARRONA

Metoda Barrona polega na umieszczaniu specjalnych gumek u podstawy hemoroidów, powodując ich niedokrwienie i martwicę. Zabiegi te nie są bolesne i można je wykonywać w warunkach ambulatoryjnych bez konieczności hospitalizacji poddawaniu się inwazyjnym zabiegom operacyjnym, a zatem dają szansę również ludziom, u których  znieczulenie do operacji nie jest możliwe. Leczenie prowadzone jest etapowo w zależności od zaawansowania choroby. Zabiegi można powtarzać co 2-3 tygodnie, aż do zaopatrzenia wszystkich żylaków  

Lekarz proktolog:

lek.med. Sebastian Grudziński

CENNIK
WIZYTA 150,00 zł
Rektoskopia 250,00 zł
Badanie hist. - pat. 60,00 zł