Zamawianie recept

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Uruchomiliśmy dla Naszych Pacjentów możliwość zamawiania leków pocztą elektroniczną.
Jeżeli chcą Państwo zamówić receptę na leki stosowane przewlekle (króre były już u nas wypisywane
bądź pacjent posiada zaświadczenie lekarskie od specjalisty), to prosimy o przesłanie informacji na
adres:
recepty@endomed.radom.pl
W mailu należy podać imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta, aktualny numer telefonu oraz nazwy
leków i ich ilość, a także w tytule poradnie w której się leczy (np.POZ, GASTROENETROLOGIA).
Po wystawieniu recepty kod dotrze do Państwa na numer telefonu wskazany w karcie pacjenta lub na
podany w mail w przypadku jego aktualizacji.